OFERTA D’OCUPACIÓ PROFESSOR ESPECIALISTA TÍTOL SUPERIOR D’ART
DRAMÀTIC.
Es necessita cobrir, pel procediment d’urgència, una place de professor
especialista en el Títol Superior d’Art Dramàtic especialitat de  Direcció Escènica

 

 

  •   PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT ESPECIALISTA

LLISTAT DE SOL·LICITANTS (Prem el link per a descarregar)

PUNTUACIONS DELS CANDIDATS  ESGRIMA (Prem el link )

PUNTUACIONS DELS CANDIDATS  DIRECCIÓ ESCÈNICA (Prem el link )