DEPARTAMENT D’INTERPRETACIÓ

Ramón Moreno Pérez

Ramón Moreno Pérez

CAP DE DEPARTAMENT
Ester Alabor Lloret

Ester Alabor Lloret

Professora d’Interpretació

direccioesadv@gmail.com

Creu Hernández Mollá

Creu Hernández Mollá

Professora d’Interpretació

jefaturaestudiosesadv@gmail.com

Pilar Silla Albert

Pilar Silla Albert

Professora d’Interpretació

interpretacio.departament.esadv@gmail.com

Rubén Rodríguez Lucas

Rubén Rodríguez Lucas

Professor d’Interpretació
Rafael Ricart García

Rafael Ricart García

Professor d’Interpretació
Miguel Ángel Romo Sanabria

Miguel Ángel Romo Sanabria

Professor d’Interpretació
-

-

Professor d’Interpretació

DEPARTAMENT DE MOVIMENT

Amparo Zamora Corrons

Amparo Zamora Corrons

CAP DE DEPARTAMENT. Professora de Dansa. Responsable de Relacions Internacionals

amparozamoradanza@gmail.com

Andrés Moreno Valdivieso

Andrés Moreno Valdivieso

Professor
Luis Meliá Romaguera

Luis Meliá Romaguera

Professor d’Acrobàcia
Laia Porcar Rubio

Laia Porcar Rubio

Professora de Tècnica Corporal

DEPARTAMENT DE VEU I MÚSICA

Virginia Battaner Incertis

Virginia Battaner Incertis

CAP DE DEPARTAMENT. Professora de Música

esadv@hotmail.com

José Montesinos Fides

José Montesinos Fides

Professor de Dicció i Expressió Oral

vicedireccionesadv@gmail.com

Dora Sobils Gomis

Dora Sobils Gomis

Cap de Departament Professora de Cant
Pepa Zanón Viguer

Pepa Zanón Viguer

Professora de Dicció i Expressió Oral
Hortensia Lozano Barrueco

Hortensia Lozano Barrueco

Professora de Dicció i Expressió Oral
Inmaculada Pla Salvador

Inmaculada Pla Salvador

Professora de Cant
Victoria Salvador Villalba

Victoria Salvador Villalba

Professora de Dicció i Expressió Oral
M.José Alfonso Martínez

M.José Alfonso Martínez

Professora Anglés

DEPARTAMENT DE TEORIA TEATRAL

Ana Tormo Soler

Ana Tormo Soler

CAP DE DEPARTAMENT. Professora de Literatura Dramàtica

teoriateatralesadv@gmail.com

José Gabriel Torrero Barea

José Gabriel Torrero Barea

Professor de Dramatúrgia
Raquel Vidal Sabater

Raquel Vidal Sabater

Professora de Pedagogia
Juan Giralt Bailac

Juan Giralt Bailac

Professor de Teoria Teatral

DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I ESCENOGRAFIA

Pau Pons Sánchez de las Matas

Pau Pons Sánchez de las Matas

CAP DE DEPARTAMENT. Professora d‘Escenificació i Direcció d’Actrius i Actors

depart.direccio.escenografia@gmail.com

Mª José Ballester Bordes

Mª José Ballester Bordes

Professora de Construcció
Rafael Rodríguez Marzo

Rafael Rodríguez Marzo

Professor d’Escenificació
Rocío Cabedo Trigueros

Rocío Cabedo Trigueros

Cap de Departament Professora d’Indumentaria i Caracterització
David de la Fuente Orrico

David de la Fuente Orrico

Professor d’Espai Escènic
M.José Soler Ochando

M.José Soler Ochando

Professora de Gestió i Producció Teatral
José Vicente Asensi Calver

José Vicente Asensi Calver

Professor d’Iluminació
Xavi Puchades Hernández

Xavi Puchades Hernández

Professor de Direcció Ecènica
Lucia Peiró Lloret

Lucia Peiró Lloret

Professora de Técniques Escèniques