Perfil professional del Titol Superior en Art Dramàtic en l’especialitat d’Escenografia

El perfil professional definit en l’especialitat d’Escenografia correspon al d’un artista, pensador i comunicador d’imatges que utilitza bàsicament el llenguatge de l’espai i el dels objectes i sers que l’habiten. Desenvolupa una visió artística personal que es combina amb la d’altres artistes participant en un projecte artístic o comunicatiu comú. Este professional estarà capacitat per a l’exercici de la investigació i de la docència.

Eixides professionals:  Escenògraf (Teatre, Dansa, Òpera). Direcció Artística (Cine, Vídeo). Set Designer (TV). Escenografia publicitària. Aparadorisme. Disseny de personatge (Teatre, Dansa, Òpera, Audiovisual). Docència. Investigació.

Pla d’estudis: Escenografia

Continguts/descriptors per assignatures

Prelacions