Matricula Online Alumnes del Centre (2n Curs i posteriors)

Matricula Online Alumnes de nou Ingrés

  • Normativa General Matriculació (Prem ací)
  • Informació de Matriculació (Prem ací)
  • Informació Beques del Ministeri (Prem ací )
  • Ordre de matriculació: Segons Resolució d’Instruccions per al curs 2019_20 del *ISEACV (Veure apartat Secretaria/Normativa *ESADV)
  • Tases 2022  (Prem ací)
  • Instàncies matriculació:  (Prem ací)  (Veure apartat documentació i Impresos)
  • Imprés abonament de taxes matrícula antics alumnes : Recollir en Secretaria del Centre
  • Activitats de Centre, culturals, artístiques, esportives, etc…: els estudiants podran obtindre el reconeixement de fins a un màxim de 6 crèdits en tota la carrera.  (Veure resolució prem ací)
  • Citació per a la matriculació curse 19/20: Alumnes matriculats de 60 crèdits o més i aprovats en 1a convocatòria. Dies 1 i 2 de juliol del 2019. (Prem ací)
  • Citació per a la matriculació curse 19/20: Alumnes no aprovats en 1a convocatòria .Dies 3 al 8 de juliol de 2019(Prem ací)