La directora de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, Ester Alabor participa en el comite organitzador del VI Simposi Internacional d’Arts Escèniques del 20 al 21 d’otubre Centre Benedetti Facultat de Filosofía i Letres Universidat d’Alacant