Alumnes admesos i exclosos a realitzar les Proves d’Accés :

Llistat d’alumnes  ADMESOS  polsa aquest link ( NO disponible)

Llistat d’alumnes  EXCLOSOS  polsa aquest link (NO disponible)