Erasmus

En l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València (ESADV), considerem molt important mantindre relacions amb altres centres docents especialitzats en el món de l’espectacle.

Per això, els nostres alumnes i professors poden disfrutar de programes d’intercanvi amb escoles i universitats estrangeres amb què l’ESADV té firmats convenis.

Dins del Programa Erasmus, l’alumnat matriculat en l’ESADV pot sol·licitar beques per a realitzar estudis en institucions europees.

Els programes d’intercanvi ens permeten també acollir estudiants procedents d’altres institucions europees que vullguen realitzar un període d’estudis en la nostra escola.