CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSOR ESPECIALISTA

Es necessita cobrir, pel procediment d’urgència, una plaça de professor especialista en el Títol Superior d’Art Dramàtic:
 
• Professor Especialista en Direcció  Escènica
 
En jornada laboral de 12 hores setmanals en l’ESADV  , durant el segon semestre del  curs 2021/2022.
 
 

 

 OFERTA D’OCUPACIÓ PROFESSOR 

 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Les sol·licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemàtica al Escola Superior d’Art Dramàtic de València (ESADV), des del 20de decembre fins al 22 de decembre de 2021, fins a les 23:59 hores, al següent correu electrònic:   46016993@gva.es

 

PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT ESPECIALISTA

 

RESULTAT  DE LA CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ