CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSOR ESPECIALISTA

 
Es necessita cobrir, pel procediment d’urgència, una plaça de professor especialista en el Títol Superior d’Art Dramàtic:
 
• Professor Especialista en Espai Escènic
 
En jornada laboral de 14 hores setmanals en l’ESADV i 4 h setmanals en el CSMV, durant el periode de baixa del professor titular en Espai Escènic durant el curs 2021/2022.
 

 

 OFERTA D’OCUPACIÓ PROFESSOR 

 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Les sol·licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemàtica al Escola Superior d’Art Dramàtic de València (ESADV), des del17 de novembre fins al 19 de novembre de 2021, fins a les 02:00 hores, al següent correu electrònic:   46016993@gva.es

 

PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT ESPECIALISTA

 

RESULTAT  DE LA CONVOCATÒRIA  DE CONTRACTACIÓ