ISEACV

logo ISEAcv

Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. Naix amb la finalitat d’ordenar les ensenyances artístiques superiors a la Comunitat Valenciana dins del nou marc europeu de l’Educació Superior.

Objectius

L’ISEACV es proposa ser el referent de les ensenyances artístiques en l’educació superior distingint-se a nivell nacional i internacional per les qualitats artístiques i professionals de l’alumnat. Per a això, els objectius que orienten aquest propòsit són: oferir una ensenyança de qualitat tant en els Graus com Postgraus; promoure la mobilitat de l’alumnat i professorat amb altres Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques; fomentar la investigació, la generació de coneixement i la seua transferència a empreses i societat i millorar la qualificació del professorat. D’aquesta manera l’ISEACV contribuirà al desenvolupament de la cultura i aconseguirà un major reconeixement i prestigi social de les ensenyances artístiques.