Localització

Escola Superior d’Art Dramàtic València

C/ Camí de Vera nº 29
CP: 46022 València (Espanya)

Tlfn: 961206980
Fax: 961206981
Email: 46016993@edu.gva.es