Màster

Els ensenyaments artístics de Màster tenen com a finalitat l’adquisició per l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

MÀSTER en TEATRE APLICAT

Títol propi de la Universitat de València.

Preinscripció ací >>>

Més informació ací>>>