El Postgrau té com a finalitat l’especialització d’un tema o àrea determinada dins d’un camp professional o multiprofessional.