Normativa Proves d’Acces

Normativa de les Proves Accés al curs 2023 2024

Resolució del 21 Març 2023 Proves Específiques d’Accés (descarregar)

Tribunal proves

Visita la pàgina del Tribunal de Proves d’Accés.

Notes aclaratóries

Aclariments Tribunal de les Proves

El Tribunal de les proves que apareix en la Resolució és genèric i està format pels caps de Departament, els quals nomenaran, de manera interna, a les comissions encarregades de la realització i avaluació d’aquestes.

Aclariments 20% reserva de places

El ISEACV, coneguda la proposta dels centres de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, determinarà el nombre de places disponibles per a iniciar els estudis dels diferents ensenyaments artístics superiors. D’aquesta oferta es farà la següent reserva:

a) El 20% de les places disponibles, per a l’alumnat que tinga accés directe.

Aclariment a aquest punt de la Resolució és que la ESADV no té places d’accés directe, com a conseqüència dit 20% de les places disponibles així com la resta de places oferides són assignades a través de Prova Especifica d’accés.

Plá de Contingència COVID 19

Pots veure ací el Pla de Contingència i Normativa COVID-19