Matrícula

Matrícula Online Alumnes del Centre (2n Curs i posteriors)

Matrícula Online Alumnes de Nou Ingrés

Descàrrega d’informació i documentació

Normativa General Matriculació

Informació de Matriculació

Informació Beques del Ministeri

Ordre de matriculació: Segons Resolució d’Instruccions per al curs 2019_20 del ISEACV (Veure apartat Escola/Normativa ESADV)

Tases 2022

Prelacions 2021/2022

Prelacions 2022/2023

Instàncies matriculació en el apartat de Secretaria/Documentació i impresos

Imprés abonament de taxes matrícula antics alumnes: Recollir en Secretaria del Centre

Activitats de Centre, culturals, artístiques, esportives, etc…: els estudiants podran obtindre el reconeixement de fins a un màxim de 6 crèdits en tota la carrera. (Veure resolució)