SISTEMA D´ASSEGURAMENT INTERN DE LA QUALITAT

Escola Superior d’Art Dramàtic de València

El Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (*SAIC) és una eina per a la millora de la qualitat dels nostres estudis a través de la identificació, elaboració/revisió, control, propostes de millora i anàlisi de resultats.El *SAIC és aplicable a les titulacions o programes formatius de la *ESADV:

Nivell 2(Grau) del *MECES, Estudis Superiors o Especialitats:

-Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
-Especialitat d’Interpretació.
-Especialitat d’Escenografia.

El disseny del Sistema Intern de Qualitat de l’Escola Superior d’Art dramàtic de València està certificat per la Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació  ( ANECA)

      www.aneca.es

      Certificació del Diseny del SAIQ de l’ESADV

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SAIQ