Crear al Carrer ’24

Crear al Carrer va nàixer en 2023 com iniciativa d’encontre i reflexió sobre l’espectacle a l’espai públic. En aquesta segona edició posarem la mirada sobre l’espectacle itinerant, una tipologia clàssica i, potser, la manifestació més genuïna de la creació al carrer. Amb característiques específiques i possibilitats infinites, el diàleg amb un marc escènic sempre canviant reconfigura la peça en cada ocasió, en una metamorfosi continua. La itinerància és una fantàstica aventura escènica.

Programa:

10.00 h Benvinguda i presentació
10.05 h Conversa sobre creació
11.30 h Diàleg obert
12.00 h Pausa
12.10 h Conversa sobre programació
13.30 h Diàleg obert
14.00 h Fi de l’acte