Direcció Escènica

Perfil professional del Títol Superior en Art dramàtic en l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia

El perfil professional definit en l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia correspon al d’un artista que contempla en el seu conjunt el procés de creació teatral i comprén, utilitza, coordina i gestiona els diversos llenguatges que participen en la creació d’un espectacle. Desenvolupa un projecte artístic personal alhora que, amb la possible col·laboració dels artistes i especialistes, harmonitza i disposa els diversos elements de la creació escènica en un espai i un temps determinats tractant de suscitar en l’espectador emocions, sensacions i idees a través de la paraula i la imatge. Este professional estarà capacitat per a l’exercici de la investigació i de la docència.

Eixides professionals: Direcció escènica (Teatre, Òpera). Direcció en l’audiovisual (Cine, Vídeo). Espectacles multimèdia. Direcció esdeveniments. Docència. Investigació.

Pla d’estudis: Direcció Escènica

Orde 22/2011 de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València

Guies Docents

Primer curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs