Qualitat

SISTEMA D´ASSEGURAMENT INTERN DE LA QUALITAT

Escola Superior d’Art Dramàtic de València

El Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQ) és una eina per a la millora de la qualitat dels nostres estudis a través de la identificació, elaboració/revisió, control, propostes de millora i anàlisi de resultats.El SAIC és aplicable a les titulacions o programes formatius de la ESADV:

Nivell 2(Grau) del MECES, Estudis Superiors o Especialitats:

  • Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
  • Especialitat d’Interpretació.
  • Especialitat d’Escenografia.

El disseny del Sistema Intern de Qualitat de l’Escola Superior d’Art dramàtic de València està certificat per la Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació ( ANECA).

Estructura documental del SAIQ (descàrrega de documents)

Llista de documents en vigor

Procediments

Annexos – Formats

Decret Normes Convivència

Reglament de Drets i deures ESADV

Llista de normativa externa vigent

Suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions

Si vols fer un suggeriment, indicar una incidència, una queixa, reclamació o felicitació utilitza el següent link per a descarregar el formulari i presenta’l en la Secretaria de l’ESADV.

Prem el link per a descarregar el formulari

Anàlisi de resultats

Anàlisi de resultats curs acadèmic 2022-2023