Interpretació Textual

Perfil professional del Títol Superior en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació

El perfil definit en l’especialitat d’Interpretació correspon al d’un artista, creador, intèrpret i comunicador de signes que s’utilitza a si mateix com a instrument, integrant els seus recursos expressius, cos, veu i els seus recursos cognitius i emocionals, posant-los al servici de l’espectacle. Desenvolupa una visió artística personal que es combina amb la d’altres artistes participant en un projecte artístic comú. Este professional estarà capacitat per a l’exercici de la investigació i de la docència.

Eixides professionals: Actor-actriu (Teatre, Ràdio, Cine, TV). Presentador. Actor-actriu de doblatge. Locutor. Actor-actriu publicitat. Docència. Investigació.

Pla d’estudis: Interpretació Textual

Orde 22/2011 de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València

Guies docents

Primer curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs